Tỏi Kim Cương Đông Á được chứng nhận chất lượng bởi Intertek

Tỏi Kim Cương Đông Á được chứng nhận chất lượng bởi Intertek

Tỏi Kim Cương Đông Á được chứng nhận chất lượng bởi Intertek

Tỏi kim cương Đông Á - Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Tỏi kim cương Đông Á - Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Tỏi kim cương Đông Á - Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Ngày 5/6/2015, sản phẩm Tỏi Kim Cương Đông Á đã vinh dự đón nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì...

Tỏi Kim Cương Đông Á được chứng nhận chất lượng bởi Intertek

Tỏi Kim Cương Đông Á được chứng nhận chất lượng bởi Intertek

Sự kiện Tỏi Kim Cương Đông Á giành được chứng nhận kiểm định chất lượng của tổ chức quốc tế...

Giấy Đăng kí FDA của Tỏi kim cương Đông Á

Giấy Đăng kí FDA của Tỏi kim cương Đông Á

Tỏi kim cương Đông Á đăng kí với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận...

Tỏi kim cương Đông Á - Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Tỏi kim cương Đông Á - Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Ngày 5/6/2015, sản phẩm Tỏi Kim Cương Đông Á đã vinh dự đón nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì...

Phiếu phân tích chất lượng Tỏi Kim Cương

Phiếu phân tích chất lượng Tỏi Kim Cương

Sản phẩm Tỏi Kim Cương Đông Á giàu Polyphenol, giàu SAC

Công nghệ độc quyền được chuyển giao từ Nhật Bản

Công nghệ độc quyền được chuyển giao từ Nhật Bản

Tỏi Kim Cương Đông Á độc quyền sản xuất theo hợp đồng chuyển giao công nghệ công ty NAGAMINE -...

Bản công bố chứng nhận ATTP sản phẩm Tỏi Kim Cương

Bản công bố chứng nhận ATTP sản phẩm Tỏi Kim Cương

Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế cấp bản công bố Sản phẩm Tỏi Kim Cương...

banner1