Hoàng Phương Thảo
Dược sĩ Đại học Hoàng Phương Thảo
• Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Trong suốt quá trình học tập và làm việc, dược sĩ Hoàng Phương Thảo đã có quá trình nghiên cứu về nhiều loại dược liệu để bào chế thuốc, chăm sóc sức khỏe cộng đồng
banner1