Trang chủ »Tin tức »Hinh anh chung nhan

Giấy chứng nhận ATTP sản xuất Tỏi Kim Cương

Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận Xưởng sản xuất Tỏi Kim Cương Đông Á

Tỏi Kim Cương Tỏi Đen Đông Á

Ngày 15/10/2014, Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế đã trao chứng nhận VSATTP cho Xưởng sản xuất tỏi đen của Dược Phẩm Đông Á.

Theo đó, Xưởng sản xuất Tỏi Kim Cương Đông Á (số 1) đủ điều kiện an toàn sản xuất tỏi đen.