?> Giấy chứng nhận ATTP sản xuất Tỏi Kim Cương 
Trang chủ »Tin tức »Hinh anh chung nhan

Giấy chứng nhận ATTP sản xuất Tỏi Kim Cương

Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận Xưởng sản xuất Tỏi Kim Cương Đông Á

Tỏi Kim Cương Tỏi Đen Đông Á

Ngày 15/10/2014, Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế đã trao chứng nhận VSATTP cho Xưởng sản xuất tỏi đen của Dược Phẩm Đông Á.

Theo đó, Xưởng sản xuất Tỏi Kim Cương Đông Á (số 1) đủ điều kiện an toàn sản xuất tỏi đen.