?> Bản công bố chứng nhận ATTP sản phẩm Tỏi Kim Cương 
Trang chủ »Tin tức »Hinh anh chung nhan

Bản công bố chứng nhận ATTP sản phẩm Tỏi Kim Cương

Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế cấp bản công bố Sản phẩm Tỏi Kim Cương Đông Á

Tỏi Kim Cương Tỏi Đen Đông Á

Ngày 29/10/2014, Phó cục Trưởng cục VSATTP - Bộ Y Tế đã ký Xác nhận công bố sản phẩm Tỏi Kim Cương Đông Á phù hợp An toàn thực phẩm.