Trang chủ »Tin tức »Hinh anh chung nhan

Bản công bố chứng nhận ATTP sản phẩm Tỏi Kim Cương

Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế cấp bản công bố Sản phẩm Tỏi Kim Cương Đông Á

Tỏi Kim Cương Tỏi Đen Đông Á

Ngày 29/10/2014, Phó cục Trưởng cục VSATTP - Bộ Y Tế đã ký Xác nhận công bố sản phẩm Tỏi Kim Cương Đông Á phù hợp An toàn thực phẩm.